IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrologisch informatiecentrum
Van Eerdenbrugh, K. (2000). Hydrologisch informatiecentrum, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[7]
In: (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 1 file pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
    Data acquisition; Data processing; Data transmission; Databases; Flood control; Flood forecasting; Hydrology; Hydrometry; Information services; Inland waters; Modelling; Monitoring; River basin management; Turnover; Water levels; Water management; Belgium, Flanders [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Van Eerdenbrugh, K., more

Abstract
    Het Hydrologische Informatiecentrum (HIC) wordt momenteel opgericht in het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Dit centrum staat in voor het verzamelen, valideren en bewaren van hydrologische gegevens. Daarnaast wordt het HIC uitgebouwd tot een kenniscentrum, waar het met behulp van numerieke hydrologische en hydraulische modellen voorspellingen gemaakt worden van te venvachten waterstanden en debieten. Op vraag van de beheerders van de waterlopen zullen ook simulaties uitgevoerd worden om het effect van maatregelen in of langs de waterloop na te gaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author