IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling in de Braakman-Noord; Verkenning in het kader van het Natuurpakket Westerschelde
Boudewijn, T.J.; Snijders, W.J.M. (2008). Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling in de Braakman-Noord; Verkenning in het kader van het Natuurpakket Westerschelde. Bureau Waardenburg/Deltares: Culemborg. 120 pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords

Authors  Top 
  • Boudewijn, T.J., more
  • Snijders, W.J.M.

Abstract
    Bureau Waardenburg en Deltares hebben in opdracht van de Provincie Zeeland gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om in de Braakman-Noord, het deel van de Braakman ten noorden van de N61, estuariene natuur te ontwikkelen als versterking voor het Westerscheldegebied door via een doorlaatmiddel de getijdenbeweging van de Westerschelde in de Braakman-Noord te introduceren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors