IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle
Niewold, F.J.J. (2003). Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle. Alterra-Rapport, 705. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 93 pp.
Part of: Alterra-Rapport. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. ISSN 1566-7197, more
Peer reviewed article  

Also published as
  • Niewold, F.J.J. (2003). Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle. Alterra-Rapport, 705. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 93 pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Biotopes; Effect; Introduction; Mammals; Mapping; Molecular biology; Monitoring; Pest control; Population characteristics; Rodent; Vegetation; Belgium, Dijle R. [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Niewold, F.J.J.

Abstract
    In opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor terugkeer van de bever in het Dijle-Scheldebekken in Vlaanderen. Hier zijn veel natuur(ontwikkelings)gebieden aanwezig en erzijn plannen tot uitbreiding daarvan. De Europese bever Castor fiber, die op de rode lijst van de IUCN als bedreigd staat vermeld, wordt bij natuurontwikkeling een sleutelrol toebedacht en afwezigheid wordt als een gemis ervaren. Er is op de middellange termijn (10-25 jaar) geen zicht op autonome vestiging van bevers vanuit aangrenzende populaties, terwijl het aantal reeds aanwezige dieren te gering is voor een succesvolle uitbreiding. Herstel van de populaties kan alleen gebeuren door herintroductie. Op basis van criteria en voorwaarden voor beverleefgebieden zijn binnen het onderzoeksgebied voldoende leefgebieden aanwezig voor een levensvatbare, samenhangende populatie van minstens 40 beverfamilies (ca. 160 dieren). Er zijn geen grote knelpunten aanwezig, maar de stad Leuven vormt in de Dijlevallei een belangrijke hindernis voor dispergerende bevers. Voor een aantal kleinere problemen worden oplossingen en verbeteringen voorgesteld. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor uitvoering van herintroductie op basis van ervaringen bij de goed gecontroleerde herintroducties elders. Belangrijke aspecten daarbij zijn de keuze van bronpopulaties en de monitoring.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author