IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [126642]
Het zwevende leven in de Schelde [PPT Presentatie]
Tackx, M.L.; Cox, T.; Van Wichelen, J.; Vanderborght, J.P. (2008). Het zwevende leven in de Schelde [PPT Presentatie]. [S.n.]: Antwerpen. 42 slides pp.

Available in Authors | Datasets 

Keywords
  Phytoplankton; Zooplankton; Marine; Brackish water; Fresh water

Event Top | Authors | Datasets 
 • OMES DAG - De Schelde meten, de toekomst weten?, more

Authors  Top | Datasets 
 • Tackx, M.L., more
 • Cox, T., more
 • Van Wichelen, J., more
 • Vanderborght, J.P., more

Abstract
  De primaire producenten (fytoplankton of ééncellige microwieren) vormen met behulp van zonlicht organisch materiaal uit CO2, H2O en nutriënten (stikstof en fosfor) en produceren daarbij zuurstof. Het fytoplankton in het Schelde-estuarium bestaat naast groenwieren voornamelijk uit kiezelwieren, die door hun vorm en celinhoud perfect zijn aangepast aan het leven in het troebele en turbulente water. In tegenstelling tot vele andere microwieren hebben kiezelwieren naast stikstof en fosfor, ook silicium nodig voor het vormen van hun karakteristieke kiezelskelet. Sinds het begin van de OMES waarnemingen zien we in de Schelde, vooral in het zoetwatertraject, een toename in de concentratie aan chlorofyl a (een fotosynthetisch pigment waarvan de concentratie kan dienen als maat voor de biomassa van fytoplankton) en zuurstof, de primaire productie neemt dus kennelijk toe. Het aandeel van de kiezelwieren in de fytoplanktonpopulatie wordt potentieel beperkt door hoge debieten en een uitputting van de siliciumconcentratie, wat de laatste jaren sporadisch werd waargenomen. De consumenten van dit primair geproduceerd materiaal, het zoöplankton, worden vertegenwoordigd door mesozoöplankton- (roeipootkreeftjes en watervlooien) en microzoöplanktonorganismen (met o.a. radardiertjes, wimperdiertjes en amoeben). In het algemeen is de abundantie van het zoöplankton de laatste jaren sterk toegenomen, eveneens vooral in het zoetwatertraject. Roeipootkreeftjes migreren stroomopwaarts, terwijl watervlooien zich van de bovenschelde stroomafwaarts verplaatsen. De meeste meso- en microzoöplanktonorganismen vertonen een selectieve voeding op kiezelwieren. Daarnaast kunnen ook parasieten, en met name schimmels, een belangrijke impact hebben op het fytoplankton. Het trofisch functioneren van de Zeeschelde roept dan ook een aantal spannende vragen op.

Datasets (6)
 • Abundance of Cladocera in the freshwater and brackish part of the Schelde estuary (1967-2007), more
 • Abundance of Copepoda in the freshwater and brackish part of the Schelde estuary (1967-2007), more
 • Abundance of Rotifera in the freshwater and brackish part of the Schelde estuary (1967-2002), more
 • Phytoplankton biomass in the Schelde estuary (1996-2007), more
 • Presence of Eurytemora affinis in the Schelde estuary plotted in distance from Vlissingen (1996-2006), more
 • Silica in the Schelde estuary plotted in distance from the mouth (1996-2006), more

Pictures Top | Authors | Datasets