IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018
Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Dredging; Ecology; Flood control; Measurement; Monitoring; Planning; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
  • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more

Authors  Top 

Abstract
    Dit rapport gaat in op het uitvoeringsprogramma MONEOS-T Dit programma is gemeenschappelijk opgesteld door Nederland en Vlaanderen, onder leiding van de projectleiders ir. Marco Schrijver (RWS Zeeland) en ir. Yves Plancke (MOW - WL).
    Het voorliggende programma beschrijft de metingen in de periode van 1 januari 2008 tot 1 januari 2019 die nodig zijn om de evaluatie van de effecten voor het thema toegankelijkheid, zoals opgelegd in de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010, mogelijk te maken. Momenteel wordt gewerkt aan een afstemming tussen de verschillende monitoringprogramma's. Dit moet resulteren in een programma inzake systeemmonitoring, aangevuld met specifieke projectgebonden programma's.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors