IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde
Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Dredge spoil; Dumping; Ecology; Fluvial morphology; Man-induced effects; Navigational channels; ANE, Netherlands, Westerschelde, Plaat van Walsoorden [Marine Regions]; Marine

Project Top | Authors 
  • Site-specific research to determine the disposal strategy, more

Contact details

Proposer: Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more


Authors  Top 

Abstract
    De Nota plaatrandstortingen biedt inzicht vanuit het determinatieonderzoek in de (uitvoeringstechnische)nadere randvoorwaarden voor de uitvoering van de plaatrandstortingen met het oog op een maximaleecologische winst. De Nota plaatrandstortingen zal als bijlage bij de vergunningsaanvragen en conceptbeschikkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerkenworden toegevoegd. De nota gaat in op de resultaten van het onderzoek zowel op het abiotisch vlak,als op de (ecologische) effecten van de plaatrandstortingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors