IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Leeftijd, geslacht, conditie en voedsel van Zeekoeten Uria aalge betrokken bij de massastranding op de Hollandse kust, november 1990 = Age, sex, condition and diet of Guillemots during the mass stranding on the Dutch coast, November 1990
Camphuysen, K.; Keijl, G.O. (1994). Leeftijd, geslacht, conditie en voedsel van Zeekoeten Uria aalge betrokken bij de massastranding op de Hollandse kust, november 1990 = Age, sex, condition and diet of Guillemots during the mass stranding on the Dutch coast, November 1990. Sula 8(4): 257-267
In: Sula: tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep. Nederlandse Zeevogelgroep: Scheveningen; Oudeschild, Texel; Zeist. ISSN 0926-132X, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keywords
    Marine birds; Stranding; Marine

Authors  Top 
  • Camphuysen, K., more
  • Keijl, G.O.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors