IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ecologisch profiel van de scholekster Haematopus ostralegus
Arts, F.A.; Meininger, P.L.M.; Zekhuis, M. (1997). Ecologisch profiel van de scholekster Haematopus ostralegus. Bureau Waardenburg Rapport, 97.25/Werkdocument RIKZ OS-97.862X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Culemborg. 85 pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 [WoRMS]; Marine

Authors  Top 
  • Arts, F.A., more
  • Meininger, P.L.M., more
  • Zekhuis, M.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors