IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aspekten van ademhaling en metabolisme tijdens de ontwikkeling van Artemia spec.
Doumen, C. (1980). Aspekten van ademhaling en metabolisme tijdens de ontwikkeling van Artemia spec.. BSc Thesis. VUB: Brussel. 63 pp.

Thesis info:
    Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen (WE), more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keyword
    Brackish water

Author  Top 
  • Doumen, C.

Abstract
    Het respiratirisch metabolisme werd bepaald tijdens de gehele ontwikkeling van Artemia sp. Grosso modo neemt de QO2 toe gedurende de eerste 70 uur van de ontogenese met een maximum bij de overgang van instar II naar instar III (µl O2/uur/mg drooggewicht). Vervolgens zal de respiratie per gewichtséénheid langzaam dalen. Er blijkt een verband te bestaan tussen plotse stijgingen in QO2 en terzelfdertijd optredende vervellingen. De invloed van een anaëroob milieu op Artemia embryos en nauplii werd onderzocht. Toenemende anoxieperioden doen het gehalte aan glycogeen dalen. De nauplii vertonen een overeenkomstige stijging in lactaat terwijl dit bij de embryos zeer miniem is in vergelijking met de afname in glycogeen. Andere anaërobiose eindprodukten konden niet aangetoond worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author