IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wennen aan de Westerschelde. Advies commissie natuurherstel Westerschelde: alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder
Nijpels, E.H.T.M.; Heip, C.H.R.; Hulscher, S.J.M.H.; Heijkoop, J.; Verbree, A. (2008). Wennen aan de Westerschelde. Advies commissie natuurherstel Westerschelde: alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder. Commissie Natuurherstel Westerschelde: [s.l.]. 86 + appendices (separated part) pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Nature conservation; ANE, Netherlands, Westerschelde, Hedwigepolder

Authors  Top 
  • Nijpels, E.H.T.M.
  • Heip, C.H.R., more
  • Hulscher, S.J.M.H., more
  • Heijkoop, J.
  • Verbree, A.

Abstract
    In dit rapport staat dat de commissie Natuurherstel Westerschelde onderzoekt of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hertogin Hedwigepolder. Dit natuurherstel is onderdeel van de 600 hectare estuariene natuurherstel van de Westerschelde en betreft de uitvoering van de natuurherstelopdracht, gesteld in artikel 3, derde lid, van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams gewest, betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.De commissie is een onafhankelijke commissie, die onderzoekt welke mogelijkheden tot natuurherstel bestaan die kunnen worden uitgevoerd zonder landbouwgronden te moeten onteigenen en ontpolderen.De commissie heeft de ruimte gekregen om tot het uiterste te gaan bij het verkennen van de ruimte die het Europese kader biedt, inclusief ecologisch goed onderbouwde mogelijkheden om het herstel van het Schelde-estuarium elders – buiten de Westerschelde – te realiseren.Voor de alternatieven zijn enkele randvoorwaarden meegegeven. De natuurherstelmogelijkheden moeten voldoen aan de kaders van het Scheldeverdrag en aan de nationale en Europese natuur-, milieu- en waterwetgeving.Daarnaast moet rekening worden gehouden met een aantal specifiekere randvoorwaarden.De doelstellingen ten aanzien van het Natura 2000-gebied die zijn opgenomen in het convenant tussen het Rijk en de provincie moeten in acht worden genomen. Ook moet de commissie haar voorstellen opstellen in overeenstemming met het plan van aanpak dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft vastgesteld voor het Middengebied. Bovendien moeten de op 3 december 2007 aan de Tweede Kamer aangeboden petities van de Stichting Levende Delta, de petities uit Hulst en de bevindingen van de commissie Maljers worden betrokken bij het onderzoek.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors