IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gedrag van een schip in een sluis
Rauwoens, S.; Spiessens, K. (2008). Gedrag van een schip in een sluis. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xi, 144 + cd-rom pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
    Resistance; Resistance; Scale models; Ship motion; ANE, Belgium, Zeebrugge Harbour, Vandamme Sea Lock; ASW, Panama, Panama Canal [Marine Regions]
Author keywords
    Ship locks; Scheepssluizen; Lock entrance/exit; In- en uitvaren van sluizen; Bow wave; Boeggolf

Authors  Top 
  • Rauwoens, S.
  • Spiessens, K.

Abstract
    In dit werk wordt de boeggolf berekend bij bet binnenvaren van een schip in een sluis met het 6 golven model van A. Vrijburcht. Dit model wordt vergeleken met de metingen die gebeurd zijn met bet model van Panama in het Waterbouwkundig Laboratorium (Vlaamse Overheid, Antwerpen.Borgerbout). Aangezien het mathematisch model niet overeenkomt met de metingen wordt het aangepast. Een eerste aanpassing is het implementeren van de variabele snelheid uit de metingen in het model. Het model van A. Vrijburcht ging echter uit van een constante snelheid. Ook de intrede bij bet model van A. Vrijburcht verloopt anders dan bij de proeven op Panama. A. Vrijburcht gaat uit van een plotse vernauwing, terwijl de intrede in Panama geleidelijk vernauwt. Daartoe wordt de plaats van reflectie van een aantal golven aangepast. Aangezien er een uitgebreid aanbod is van metingen van de boeggolf op bet model van Panama, worden deze metingen vergeleken voor de invaar- en de uitvaarproeven. Hierin wordt steeds een parameter variabel genomen.
    Tot slot wordt de weerstand bekeken en de invloed van de boeggolf hierop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de proeven op de Pierre Vandammesluis te Zeebrugge die bij constante snelheid gebeurden en van de proeven op Panama.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors