IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wet van 24 april 1935 houdende goedkeuring van de Internationale Verdragen van Londen, 1929, voor de beveiliging van menschenlevens op zee, en 1930, betreffende de uitwatering van schepen - Loi du 24 avril 1935 portant approbation des Conventions internationales de Londres, 1929, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et 1930, sur les lignes de charge
Royaume de Belgique (1935). Wet van 24 april 1935 houdende goedkeuring van de Internationale Verdragen van Londen, 1929, voor de beveiliging van menschenlevens op zee, en 1930, betreffende de uitwatering van schepen - Loi du 24 avril 1935 portant approbation des Conventions internationales de Londres, 1929, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et 1930, sur les lignes de charge. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 356, map pp.

Available in  Author 
    VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences LAW135 [142554]

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Royaume de Belgique

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author