IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen
(1998). Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen. D. of. Comunidades eur., S 41(L125): 1-36
In: Official Journal of the European Communities = Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISSN 1027-6505, more

Available in

Keyword
    Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top