IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herkomst, handpenrui en biometrie van de Grote Mantelmeeuw, Larus marinus, aan de Belgische kust
Vandenbulcke, P. (1989). Herkomst, handpenrui en biometrie van de Grote Mantelmeeuw, Larus marinus, aan de Belgische kust. Le Gerfaut 79(1-4): 31-53
In: Le Gerfaut: revue belge d'ornithologie = De Giervalk. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. ISSN 0251-1193, more

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Vandenbulcke, P.

Abstract
    Tot op heden zijn noch over de herkomst, noch over de handpenrui, noch over de biométrie van de langs de Belgische kust overwinterende Grote Mantelmeeuwen, Larus marinus, gegevens gepubliceerd. Deze studie tracht hieraan te verhelpen en toetst de bekomen resultaten aan de bestaande gegevens van de elders aan de Noordzee overwinterende Grote Mantelmeeuwen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author