IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

The past status of Gulls and Terns in Britain = Het voorkomen van enkele meeuwen en sterns in Groot-Brittanië in het verleden
Bourne, W.R.P. (1996). The past status of Gulls and Terns in Britain = Het voorkomen van enkele meeuwen en sterns in Groot-Brittanië in het verleden. Sula 10(4): 157-160
In: Sula: tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep. Nederlandse Zeevogelgroep: Scheveningen; Oudeschild, Texel; Zeist. ISSN 0926-132X, more
Peer reviewed article  

Available in Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Bourne, W.R.P.

Abstract
    Als een reactie op artikelen van Eigenhuis (1996) en Dijksen (1996) over het mogelijke voorkomen van broedende mantelmeeuwen in Nederland in het verleden, wordt de historische informatie over het voorkomen van meeuwen en sterns op de Britse Eilanden besproken. Er bestaan aanwijzingen waaruit het voorkomen van verschillende soorten kan worden afgeleid, vooral op basis van vangstgegevens en informatie over de consumptie van gevogelte in de Middeleeuwen. Helaas wordt in de literatuur een groot aantal verschillende (lokale) namen gebruikt voor de verschillende vogelsoorten, waardoor het dikwijls moeilijk is om precies uit te maken waar het nu feitelijk om gaat. Hel lijkt er echter op dat voor de drooglegging van de meeste moerassen een soort als de Kokmeeuw buitengewoon talrijk was en dat jonge dieren werden gevangen om in gevangenschap te worden vetgemest voor menselijke consumptie. De grotere meeuwensoorten werden eveneens gewaardeerd om hun vlees, maar deze soorten waren kennelijk niet zo ruim voorhanden. Sterns werden zelden vermeld als luxe vorm van 'broodbeleg ’ en hun eventuele talrijkheid is uit dergelijke bronnen daarom niet goed af te leiden. Er zijn echter aanwijzingen dat behalve de Zwarte Stern ook de Lachstern vroeger op de Britse Eilanden heeft gebroed en het lijkt aannemelijk, maar ditmaal vooral op geografische grond, dat ook de Reuzenstem hier vroeger als broedvogel voorkwam.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author