IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Observations at a breeding colony of Larus (Belcheri) atlanticus
Devillers, P. (1977). Observations at a breeding colony of Larus (Belcheri) atlanticus. Le Gerfaut 67: 22-43
In: Le Gerfaut: revue belge d'ornithologie = De Giervalk. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. ISSN 0251-1193, more

Available in  Author 

Keywords
    Breeding; Colonies; Marine birds; PSW, Argentina, Buenos Aires, Anegada Bay; Marine
Author keywords
    Larus (Belcheri) atlanticus

Author  Top 
  • Devillers, P.

Abstract
    De Olrogsmeeuw, Larus atlanticus, is een endemische meeuwensoort van de Atlantische kust van Argentinië. Deze soort werd een twintigtal jaren geleden ontdekt en beschreven als een ondersoort van de Simeonsmeeuw, Larus belcheri, die kenmerkend is voor de Humboldtstroom. Deze twee vormen verschillen echter zodanig in grootte, in de proporties, in de tekening van het gevederte, alsmede in de kleur van de oogring, dat het volstrekt noodzakelijk is, ze als verschillende soorten te beschouwen. Het enig gekend broedgebied, gelegen in de Baai van Anegada (40°Z), werd door ons bezocht in het begin van november 1975 . Kolonies werden gevonden op kleine, naakte en platte eilandjes, met een schrale zeekraal begroeiing. Er werden aldaar 400 adulte exemplaren geteld; deze waren verdeeld in drie zeer dichte concentraties, in de nabijheid van grote kolonies Dominicanermeeuwen, Larus dominicanus. Dergelijke dichte concentraties zijn ongewoon bij meeuwen. In het merendeel der nesten bevonden zich kuikens. Deze, die nog niet gekend waren, worden nauwkeurig beschreven; ze schijnen erg te verschillen van de kuikens van L. belcheri. Verschillende bestanddelen van het geritualiseerd gedrag van de adulte vogels werden geobserveerd: in het bijzonder de Long Call Parade, die uit twee fasen bestaat die gelijkaardig zijn aan deze van de Zilvermeeuw, maar de uitgebrachte geluiden zijn zeer verschillend. Het ouderlijk gedrag is eigenaardig. De adulte Olrogsmeeuwen beschutten en beschermen pulli buiten de nesten; bij andere meeuwensoorten bestaan deze gedragspatronen slechts tegenover de eigen jongen . Daar tegenover staat dat vreemde kuikens in het nest aanvaard worden en onder de adulte vogels een schuilplaats vinden, volgens een gedragspatroon dat gelijkaardig is aan dit beschreven voor de Grijze Meeuw, Larus modestus, een soort die haar eigen jongen niet schijnt te herkennen en alle pulli, buiten het nest, volledig negeert. Het verspreidingsgebied van de Olrogsmeeuw is zeer gelokaliseerd en haar levensomstandigheden zijn zeer kwetsbaar. De overlevingskansen van deze soort kunnen gemakkelijk bedreigd worden door petroleum ontginning, toeristische druk, e.d. Beschermingsmaatregelen schijnen dan ook noodzakelijk te zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author