IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimentele beproeving van een innovatief dijkprofiel m.b.t. de reducerende werking voor golfoverslag
Yseboot, S. (2005). Experimentele beproeving van een innovatief dijkprofiel m.b.t. de reducerende werking voor golfoverslag. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 108 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Model tests; Reduction; Wave overtopping; Wave tanks

Author  Top 
 • Yseboot, S.

Abstract
  In deze thesis wordt de reductie van golfoverslag bij een dijk met Stilling Wave Basin t.o.v. een klassieke dijk onderzocht. Er wordt hierbij hoofdzakelijk gekeken naar de invloed van de bassinlengte op de reducerende werking van het Stilling Wave Basin. In het kader van dit onderzoek werden er in een fysische golfgoot modelproeven uitgevoerd.
  In het eerste hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven omtrent het gebruik en de reducerende werking van het Stilling Wave Basin.
  In Hoofdstuk 2 wordt de fysische golfgoot, waarin de modelproeven zijn uitgevoerd, besproken. Hierbij wordt er meer uitleg gegeven over de manier waarop de golven in de golfgoot gegenereerd worden en over software die voor de golfgeneratie gebruikt wordt.
  Hoofdstuk 3 bevat een gedetailleerde beschrijving van de verschillende modelopstellingen van de dijk met Stilling Wave Basin, die in de fysische golfgoot worden beproefd.
  Hoofdstuk 4 handelt over de verschillende metingen die tijdens de proeven moeten worden uitgevoerd. Enerzijds dient het golfklimaat in de golfgoot opgemeten te worden. Hierbij is de bepaling van de tussenafstanden tussen de golfhoogtemeters van essentieel belang voor een goede verwerking van de meetgegevens. Deze verwerking van de meetgegevens gebeurt aan de hand van een reflectie-analyse, waarvoor hier gebruik wordt gemaakt van het programma Wavelab 2. Anderzijds moet ook de golfoverslag opgemeten worden. Dit wordt gedaan door middel van een weegtechniek. die in dit hoofdstuk beschreven staat.
  In Hoofdstuk 5 wordt de proevenmatrix opgesteld, waarbij een keuze wordt gemaakt uit verschillende parametercombinaties. Daarnaast worden de tussenafstanden tussen de golfhoogtemeters vastgelegd en wordt het actief golfabsorptiesysteem geoptimaliseerd.
  In hoofdstuk 6 wordt, aan de hand van het golfoverslagmodel van van der Meer, de invloed van de bassinlengte op de reducerende werking van hel van het Stilling Wave Basin onderzocht. Daarbij wordt desgevallend naar een invloedsfactor gezocht om voortaan met de invloed van de bassinlengte in de golfoverslagformules van van der Meer rekening te kunnen houden. Tevens wordt de invloed van de taludhelling en van de golfperiode nog eens bekeken en wordt de golfoverslag bij een dijk met Stilling Wave Basin nog eens vergeleken met de golfoverslag bij een klassieke dijk. Ten slotte worden de reductie van de golfhoogte in de golfgoot en de reflectiecoëfficiënt van de dijk met Stilling Wave Basin ook nog bestudeerd.
  In hoofdstuk 7 worden aJ1c bekomen resultaten samengevat en worden hieruit conclusies getrokken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author