IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Macrozoobenthos van het Veerse Meer: synthese van de bestaande gegevens en studie naar de mogelijke effecten van verschillende peil- en waterkwaliteitsbeheersalternatieven op de verspreiding van het macrozoöbenthos in het Veerse Meer
Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: synthese van de bestaande gegevens en studie naar de mogelijke effecten van verschillende peil- en waterkwaliteitsbeheersalternatieven op de verspreiding van het macrozoöbenthos in het Veerse Meer. Rapport RUG-WWE, 4. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 61 pp.
Part of: Rapport RUG-WWE. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquatic communities > Benthos > Zoobenthos
    ANE, Netherlands, Lake Veere [Marine Regions]
    Brackish water

Authors  Top 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors