IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De bescherming van de Vlaamse kust tegen de zee - kustverdediging
Verwaest, T. (2000). De bescherming van de Vlaamse kust tegen de zee - kustverdediging, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. 1-24
In: (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 1 file pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords

Author  Top 
  • Verwaest, T., more

Abstract
    Overstromingen van de zee zijn zeldzaam maar kunnen dramatische gevolgen hebben. In feite is er nauwelijks een wettelijk kader dat de zorg voor de kustverdediging regelt. Als allerbelangrijkste lacune dient het ontbreken van enige wettelijke normering omtrent de in stand te houden veiligheidsniveaus vermeld te worden. Het huidige kustverdedigingsbeleid staat voor hel in stand houden van een zeewering die minimum kan weerstaan aan een l000-jarige storm en voor het in stand houden van de kustlijn. Daartoe werden in de afgelopen jaren vooral zandsuppleties uitgevoerd en zeedijken hersteld. Naar de toekomst toe dient er gewerkt te worden aan een wettelijk kader voor de kustverdediging, met alleszins normen voor de kustveiligheid, opgesteld door middel van een risico-analyse en maatschappelijk gedragen. Ter voorbereiding van een maatschappelijk debat dienen een groot aantal metingen en studies afgewerkt te worden. De stand van zaken omtrent de kennis van de extreme hydraulische belastingen, de toestand en het gedrag van de zeewering, de doorbraakkans van de zeewering en het huidig schaderisico wordt gegeven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author