IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel
(2003). Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): [s.l.]. 1 file pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords
    Conferences
    Brackish water; Fresh water

Content
  • Maeckelberghe, H. (2003). Watersysteemkennis en de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-6], more
  • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1 + 7 p. handouts], more
  • (2003). Synthesenota modelleren van watersystemen, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-54], more
  • Raymaekers, F. (2003). MIS databank watersysteemkennis: definitiestudie versie 2 - 20/01/2003. Ontwerpvisie, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-21], more
  • Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2003). IMIS: Een kennis- en informatiesysteem voor mariene, brakke en getijgebonden wateren, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-6] + 8p. handouts, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top