IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ostendiana I
(1972). Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 205 pp.
Part of: Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende, more

Available in
  VLIZ: Journals [146172]

Content
 • Warlop, E. (1972). Het stadswapen van Oostende, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 7-12, more
 • Debrock, W. (1972). Drie documenten in verband met Oostende, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 13-17, more
 • Mertens-De Langhe, Y. (1972). Het inrichten van vermakelijkheden te Oostende op het einde van de 18e eeuw, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 19-22, more
 • Mertens, J. (1972). Archief van en over Oostende, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 23-32, more
 • Sebrechts, M. (1972). Louis Bernaert (1685-1741), "commissionaris" van de Oostendse Compagnie, zijn bloed- en aanverwanten, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 33-47, more
 • Danhieux, L. (1972). De grote brand van Blankenberge in 1719, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 48-54, more
 • Vandewalle, P. (1972). Wetsovertreding en misdadigheid te Oostende 1477-1495, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 55-62, more
 • Maervoet, W. (1972). De politieke evolutie in het arrondissement Oostende (1830-1914), in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 63-86, more
 • Vilain, O. (1972). Plaatsaanduidingen te Oostende in de volksmond, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 87-91, more
 • Klausing, J.H. (1972). De zeevisserij te Oostende tussen eeuwwisseling en Wereldoorlog I, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 93-110, more
 • Dansercoer, R. (1972). Over geloof in bijgeloof bij de vissersbevolking van de Westhoek, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 111-117, more
 • Maes, M. (1972). De vuurtorens van Oostende, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 119-121, more
 • Maes, M. (1972). Oostendse iconografie, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 123-126, more
 • Van Haverbeke, E.A. (1972). De kwartierstaten K. De Puydt, F. Edebau, J. Piers en K. Seys, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 127-136, more
 • Degryse, R. (1972). Van "buza" tot "buis", de ontwikkeling van het Vlaamse vissersvaartuig (12de-16de eeuw), in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 137-158, more
 • Coopman, J. (1972). Het personeel van de admiraliteit te Oostende en Duinkerke (1634-1692), in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 159-179, more
 • Laurent, R. (1972). De zegels van Blankenberge, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 181-188, more
 • Vanhoutryve, A. (1972). Ontstaan en ontwikkeling van de Vlaamse vishandel, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 189-194, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top