IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nood aan uitbreiding van zeehavens: problemen bij het ontwerp van verticale zeekeringen = Exigency of extension into sea of the modern ports: problems about the design of vertical breakwaters
Matthé, J. (1992). Nood aan uitbreiding van zeehavens: problemen bij het ontwerp van verticale zeekeringen = Exigency of extension into sea of the modern ports: problems about the design of vertical breakwaters. Ir Thesis. Vrije Universiteit Brussel. Faculteit Toegepaste Wetenschappen: Brussel. viii, 200 pp.

Thesis info:
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Breakwaters; Harbours; Historical account; Hydraulics; Model tests; Scale models; Sea state; Wave generators; ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
 • Matthé, J.

Abstract
  Deze thesis beoogt het maritiem hydraulisch deel van het ontwerp van verticale zeeweringen, en meer in het bijzonder het gebruik van schaalmodellen, te bestuderen.

  Vooraleer te beginnen met een ingenieursaanpak kan het nuttig zijn het ontstaan en de absolute noodzaak van deze structuren toe te lichten aan de hand van een his¬torische en vergelijkende studie van enkele zeehavens (Chapter II Historical description of portal organisation - exigency of space).

  De bouwkundige studie van een verticale zeewering moet steeds voorafgegaan worden - in zover dit zelfs niet het belangrijkste aspect is - door het bepalen van de krachtenwerking op de structuur.
  Deze laatste wordt bijna totaal bepaald door de maritieme hydraulica (Chapter 111 Theoretical and descriptive considerations on vertical breakwaters and the relation to maritime hydraulics).
  In dit zeer specifiek vakgebied zijn drie aspecten van zeer groot belang : de zo exact mogelijke beschrijving van een zeestaat die on staat uit een bepaalde meteorolo¬gische toestand, de propagatie van deze zeestaat, vanuit de locatie waar hij ontstaan is, naar de plaats van de te bestuderen structuur en last but not least, de voorspelling van een dergelijke zeestaat.

  De zeestaat kan voorgesteld worden door een aantal karakteristieke parameters. Vanuit deze parameters kan via bestaande modellen de drukverdeling op de structuur berekend worden en kan zo de statische en dynamische bouwkundige berekening van de structuur aangevat worden.

  Bij de dimensionering van een zeewering - een grote, en ook op economisch vlak zeer belangrijke structuur - worden doorgaans een aantal modelproeven uitgevoerd. Bij de bestudering van deze modelproeven is het de bedoeling de krachtenwerking op schaal zo getrouw mogelijk te simuleren, hierbij gebruik makend van random golven en niet van regelmatige golven met één periode.
  Het gebeurt echter dat de proefnemer niet genoeg aandacht schenkt aan de modellisatie van deze krachtwerking gegenereerd door zijn of haar golfgenerator (Chapter IV Practical part - correct modelling of a sea state in a wave flume).

  Het belangrijkste deel van de thesis bestond erin een methodologie te ontwikkelen om in het model, gebouwd in het laboratorium van het instituut, de zeestaat na te bootsen met de golfgenerator.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author