IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen; Stichting voor Onderzoek, Voorschriften en Kwaliteitseisen op het gebied van Beton [s.d.]. Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen. CUR-VB Rapport = CUR-VB Report, 119. Betonvereniging: Zoetermeer. ISBN 90-212-6062-X. 111 pp.
Part of: CUR-VB Rapport = CUR-VB Report. CUR-VB: Zoetermeer, more

Available in  Authors 
Document type: Legislation

Keywords
    Concrete; Coverings; Embankments

Authors  Top 
  • Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
  • Stichting voor Onderzoek, Voorschriften en Kwaliteitseisen op het gebied van Beton

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors