IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

La défense et le maintien des plages belges entre Zeebrugge et la frontière néerlandaise
Verschave, J.E.L. [s.d.]. La défense et le maintien des plages belges entre Zeebrugge et la frontière néerlandaise. Bulletin Technique Union des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de l' Université Catholique de Louvain 89(1): 19-29
In: Bulletin Technique Union des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de l' Université Catholique de Louvain: Louvain, more

Available in  Author 

Keywords
  Beach erosion; Beaches; Maintenance; Sand transport; ANE, Belgium, East Coast [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
 • Verschave, J.E.L.

Abstract
  De geologische vorming en de ontwikkeling van het oostelijk deel der Belgische kust worden in het eerste hoofdstuk behandeld. Vooral de ontwikkeling van de Westerschelde, tot een machtige zeearm, heeft de uitschuring van de zeebodem aldaar tot gevolg gehad.
  De vermagering en achteruitgang van het strand zijn er eveneens door veroorzaakt. Vooral sinds 1900 is deze strandvermagering in versneld tempo doorgegaan (hoofdstuk II).
  De aanleg van de haven te Zeebrugge is een van de grote oorzaken van deze versnelling en van de zeer gevaarlijke toestand, die in 1952 voor het behoud der zeeweringen was ontstaan. Zowel natuurlijke oorzaken als het foutief of eenvoudig niet tijdig ingrijpen door de overheidsbesturen, hebben de zeeweringen aan zware rampen blootgesteld, zoals die van 1 februari 1953.
  In 1952, na zijn aanstelling tot hoofdingenieur-directeur van de Kustdienst, heeft de schrijver het verdedigingsplan van deze kuststreek opgesteld, namelijk de bouw van 25 zware zeedammen of strandhoofden, elk van 350 tot 535 m lang. De werken zijn in 1952 begonnen. In 1960 zijn deze werken voltooid.
  Gegevens over de voorafgaande hydrografische metingen worden verstrekt, tijdamplituden - dieptemetingen - bodemgesteldheid - stroomsnelheidsmetingen - golfmetingen en bodemtransporten (hoofdstuk III).
  De opgave van de kostprijs der werken in vergelijking 1net de waarde van de grond en van de investeringen op de oostkust, zowel publieke als private, toont aan dat de uitgave van 354 miljoen frank voor de strandhoofdenbouw en voor de zandopspuitingen amper 1% bedraagt van de waarde der publieke bouwwerken en private eigendommen op de eigenlijke zeewering gebouwd (hoofdstuk IV).
  Enkele gegevens nopens ontwerp en uitvoering der werken zijn vernield in hoofdstuk V. Hoofdstuk VI behandelt tenslotte de bereikte uitslagen inzake zandwinning. Een volume van 1.250.000 m3 zand werd kunstmatig op de stranden opgespoten in 1956 en 1957. Een deel van dit zand (ongeveer 300.000 m3) heeft zich van de voet der zeewering naar de laagwaterlinie verplaatst. De zee zelf heeft opnieuw 1.750.000 m3 zand op de stranden aangevoerd.
  De totale winst bedraagt dus thans 3.000.000 m3 zand op een kustlengte van ongeveer 8 km.
  Op het gebied van de eigenlijke kustverdediging is de toestand thans zeer bevredigend.
  Onder oogpunt van badstranduitbating kan de toestand nog verbeteren. Werken zijn daartoe steeds mogelijk.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author