IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring natuurherstel Ijzermonding (MONAY): sedimentprocessen
Toorman, E.; Monbaliu, J.; Adam, S. (2004). Monitoring natuurherstel Ijzermonding (MONAY): sedimentprocessen. Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica: Leuven. iv, 49 + appendices pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Computer models; Erosion; Estuarine environment; Flow measurement; Monitoring; Nature conservation; Sediment properties; Sedimentation; ANE, Belgium, IJzer R. [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top 

Abstract
    Sinds de zomer van 2001 werden topografische en sedimentologische data van de intertidale zone van de IJzermonding verzameld om inzicht te verwerven in de morfologische evolutie van het gebied. Een eerste stap werd gezet in het ontwikkelen van een methodologie om gebiedsdekkende informatie te bekomen uit de analyse van hyperspectrale luchtfoto' s. Verder werd een computermodel opgezet waarmee in de toekomst sedimentatie en erosie kan worden gesimuleerd voor de ganse IJzermonding. Een eerste reeks nodige gegevens voor dit model werden bekomen door metingen van stroomsnelheden en sedimentkarakteristieken in het water.

    De tijdsduur van het project was te kort vergeleken met de tijdsschaal van de morfodynamische aanpassing van het gebied aan de nieuwe toestand. De voorzichtige conclusies van de huidige studie zijn dat er waarschijnlijk een inkrimping van de intertidale zone te verwachten is en dat de schorren om nog onbegrepen redenen langzaam verzanden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors