IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid
Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Boundary conditions; Design; Dikes; Flood control; Flood plains; Flood prevention; Hydraulics; Methods; Sluices; Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
    De realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan omvat dijkwerken (dijkverhogingen en -verstevigingen, lokale dijkverlagingen, niet-overloopdijken, ringdijken en overloopdijken) alsook de aanleg van in- en/of uitwateringssluizen.

    Deze nota beschrijft de methoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden voor de actualisatie van het Sigmaplan en geeft een overzicht van de maatgevende condities binnen het Sigmagebied. Op basis van deze hydraulische randvoorwaarden kan een beoordeling op veiligheid van bestaande Sigmakunstwerken uitgevoerd worden alsook het ontwerp van nieuwe infrastructuur.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors