IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [135186]
Achtergronddocument, referenties en maatlatten fytoplankton ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water
Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; Bijkerk, R.; van Dam, H.; Ietswaart, T.; Joosten, A.M.T.; van der Molen, J.; Wolfstein, K. (2007). Achtergronddocument, referenties en maatlatten fytoplankton ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. [S.n.]: [s.l.]. 65 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Marine; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
 • Baretta-Bakker, J.G.
 • van den Berg, M.S., more
 • Bijkerk, R., more
 • van Dam, H., more
 • Ietswaart, T., more
 • Joosten, A.M.T.
 • van der Molen, J., more
 • Wolfstein, K., more

Abstract
  Dit achtergronddocument geeft een toelichting op de referenties en maatlatten voor hetkwaliteitselement fytoplankton die zijn beschreven in de Referenties en maatlatten ten behoeve vande Kaderrichtlijn Water (van der Molen en Pot, 2007). Het beschrijft de aanpak, de keuzes, degebruikte gegevens en de onderbouwing van de referenties en maatlatten. Ook de ontwikkelingensinds de eerste concept versies zijn in dit document opgenomen. De algemene uitgangspunten zijnin het hoofddocument beschreven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors