IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's
(2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp.

Available in
    VLIZ: Open Repository 148377 [ OMA ]

Keywords
    Marine; Fresh water

Abstract
    Resultaten van een studie naar mogelijke overstromingen in zestien van de 53 dijkringgebieden (exclusief Maaskaden) in Nederland. Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke oorzaken waardoor waterkeringen het water niet meer tegen kunnen houden. Ook zijn de gevolgen van overstromingen voor deze zestien dijkringen globaal in beeld gebracht. Voor drie van deze gebieden zijn de gevolgen gedetailleerd berekend. Het gaat om de Noordoostpolder, Zuid-Holland en het Land van Heusden/De Maaskant. Met deze nieuwe onderzoeksmethode worden de kansen en gevolgen gecombineerd. De onderzoeksuitkomsten bieden genoeg inzicht om nu al te kunnen kiezen voor een nieuwe risicobenadering. De verkenning die najaar 2006 zal worden afgerond, zal inzicht geven in de beste manier om de geconstateerde oorzaken en gevolgen in ons veiligheidsbeleid mee te nemen

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top