IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wadden, duinen, delta
Wolff, W.J. (1982). Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks. Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie: Wageningen . ISBN 90-220-0782-0. 196 pp.
Part of: Biologische raad reeks, more

Available in Author 
  VLIZ: Marine Biology COB.145 [262990]

Keywords
  Ecology; Eutrophication; Marine

Author  Top 

Content
 • Wolff, W.J. (1982). Ontwikkeling en betekenis van de Nederlandse kust, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 11-31, more
 • Beukema, J.J. (1982). Biologische produktie in de ondiepe, rijke randen van de zee, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 32-53, more
 • Westhoff, V.; Van Der Maarel, E. (1982). Kustlandschap en plantengroei, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 54-77, more
 • Swennen, C. (1982). De vogels langs onze kust, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 78-100, more
 • Nienhuis, P.H. (1982). De oecologische consequenties van de Deltawerken, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. pp. 101-132, more
 • Udo de Haes, H.A. (1982). De gevolgen van waterwinning in de duinen, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 133-156, more
 • van Leeuwen, B.L.J. (1982). De invloed van de recreatie, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 157-168, more
 • Duinker, J.C. (1982). Verontreiniging van ons kustwater, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. Biologische raad reeks, : pp. 169-181, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author