IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Haven van Zeebrugge. Optimalisatie maritieme toegankelijkheid: onderzoek naar de water- en sedimentuitwisseling ter hoogte van de havenmond
Dujardin, A.; Ides, S.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Haven van Zeebrugge. Optimalisatie maritieme toegankelijkheid: onderzoek naar de water- en sedimentuitwisseling ter hoogte van de havenmond. Versie 2.0. WL Rapporten, 843_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 31 + 165 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Numerical models; Sediment-water exchanges; ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    Harbour mouth; Havenmond

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 
  • De Mulder, T., more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    Door de afdeling Maritieme Toegang wordt aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd om de nautische toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge te bestuderen. Enerzijds is er het probleem van de grote dwarsstromingen ter hoogte van de vaargeul de Pas van het Zand die het invaren van grote zeeschepen gedurende de periode van maximale waterstand verhinderd, anderzijds is er het probleem van de aanslibbing in de haven en de daaraan gekoppelde hoge onderhoudsbaggerkosten. Door het Waterbouwkundig Laboratorium wordt een grootschalig onderzoeksplan opgesteld waarbij deze problematiek bestudeerd zal worden.

    Alvorens over te gaan tot modelleren, wordt een analyse uitgevoerd van de processen in de natuur. In dit rapport wordt de water- en sedimentuitwisseling ter hoogte van de havenmond bestudeerd op basis van enerzijds natuurmetingen en anderzijds een numeriek model van de omgeving van Zeebrugge.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors