IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)
Soens, T. (2009). De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580). Historische Economie en Ecologie. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1352-1. xix, 359 pp.
Part of: Historische Economie en Ecologie. ISSN 2032-5983, more

Available in  Author 

Keywords
    Coastal areas; Coastal waters; Economics; Floods; History; Investments; Water management; Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    Historical ecology

Author  Top 

Abstract
    Met dit boek wordt voor het eerst een afzonderlijke studie gewijd aan de vroege geschiedenis van de Vlaamse waterschappen. Anders dan Nederland wordt Vlaanderen doorgaans niet geassocieerd met een rijk verleden van dijkenbouw en waterbeheersing. Toch stond net de Vlaamse kustvlakte aan de wieg van heel wat belangrijke organisatorische, technologische en financiële innovaties op het vlak van waterstaat, met een duidelijk versnellingsmoment tussen de late dertiende en de zestiende eeuw. In die periode werd de Vlaamse kustvlakte - net als vandaag - geconfronteerd met toenemende wateroverlast en stijgende overstromingsrisico's, met de ondergang van tientallen dorpen en duizenden hectaren polder- en veenland tot gevolg. Rijkelijk puttend uit het unieke bronnenmateriaal nagelaten door de waterschappen, toont Tim Soens aan dat de grote ecologische en waterstaatkundige problemen in de laatmiddeleeuwse kustgebieden onlosmakelijk verbonden zijn met structurele veranderingen in bestuur en samenleving. In deze cruciale eeuwen werd in de Vlaamse kustvlakte immers de basis gelegd voor een grootschalige en uiterst marktgerichte landbouw. Anderzijds was ook de toenemende bestuurlijke machtsconcentratie zowel binnen als buiten de waterschappen vaak nefast voor het in stand houden van een duurzaam evenwicht tussen mens en natuur in het Vlaamse kustgebied.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author