IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos
Greefs, H.; Van Damme, I. (Ed.) (2009). In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-8347-0. 512 pp.
In behouden haven

Available in  Authors 

Keywords
  Economics; History; Polders; Politics; Port installations; Shipbuilding; Shipping companies; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Doel [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
 • Greefs, H., editor, more
 • Van Damme, I., editor

Content
 • Greefs, H.; Van Damme, I. (2009). Een Liber amicorum voor Greta Devos: plaatsing, context en themata, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 7-29, more
 • Koninckx, C. (2009). Definities van havens: van terminologie tot nomenclatuur, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 31-58, more
 • Meersman, H.; Van de Voorde, E.; Vanelslander, T. (2009). Haveneconomie: wetenschap met een rijke geschiedenis... en toekomst, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 59-80, more
 • Van Hooydonk, E. (2009). Geschiedenis en erfgoed als instrumenten van een toekomstgericht haven(stads)beleid, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 81-109, more
 • van de Laar, P. (2009). Rotterdam durft niet genoeg. Een alternatief economisch scenario voor een multiculturele stad, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 111-131, more
 • Soens, T. (2009). Het dossier Doel: landschapshistorische reflecties rond het spanningsveld tussen polder en havenstad, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 133-164, more
 • Sluyterman, K. (2009). Boskalis in het kielzog van de olie-industrie, 1950-1980, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 165-184, more
 • Bisschops, T. (2009). Bouwen op de fundamenten van het arsenaal: het ontstaan van een Antwerpse havenbuurt geduid aan de hand van kadastrale informatie (1875-1908), in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 185-213, more
 • Bertels, I. (2009). Het Internationaal Zeemanshuis te Antwerpen: van concept tot afbrak?, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 215-233, more
 • Asaert, G. (2009). Fransen werkzaam in de scheepsbouw te Antwerpen omstreeks 1800, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 235-267, more
 • Vermoesen, R. (2009). Van transporteur naar handelaar? Aalsterse binnenschippers in een tijdperk van veranderingen (1650-1800), in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 269-289, more
 • Buelens, F.; De Smedt, H. (2009). De geschiedenis van de Compagnie Maritime Belge (bijkomend) belicht aan de hand van beursdocumenten, de totale return en de koersevolutie van het CMB-aandeel, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 291-323, more
 • Buyst, E.; Loyen, R. (2009). 'Von keinem anderen Hafen übertroffen...'. De lijnvaart in de haven van Antwerpen in het pré-containertijdperk, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 325-348, more
 • Davids, K.; Go, S. (2009). Buitenlandse agenten in Rotterdam. De opkomst van buitenlandse maatschappijen op de Rotterdamse zeeverzekeringsmarkt, circa 1815-1880, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 351-365, more
 • van Driel, H. (2009). Over de blauwe steen en andere (vermeende) verschillen tussen Antwerpse en Rotterdamse havenpraktijken, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 367-389, more
 • Eeckelaert, J. (2009). Over duvelsklauwen, snarsblokken en ander getuig: een kennismaking met de werktuigen van de Antwerpse havenarbeider tussen circa 1870 en 1966, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 391-423, more
 • Vanfraechem, S. (2009). Internationale solidariteit onder dokwerkers: geen evidente oefening, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 425-444, more
 • de Smaele, H. (2009). De haven als natte droom: matrozen en havenbuurten in de homo-erotische beleving, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 447-463, more
 • Baetens, R. (2009). De Antwerpse haven en de kunstenaar: het voorbeeld van Eugeen Van Mieghem (1875-1930), in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 465-480, more
 • De Goey, F. (2009). De opening van de Japanse havens (omstreeks 1858-1868), in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 481-502, more

Abstract
  In behouden haven bundelt een rijk palet aan thema’s en topics met als rode draad het leven in en rond havens van de achttiende tot de twintigste eeuw. Natuurlijk speelt Antwerpen daarbij een voorname rol, maar ook andere havensteden worden in de vergelijking betrokken.
  Het eerste deel, ‘Een blik op de haven’, heeft eerder een reflexief karaker. Diverse bijdragen belichten het fenomeen haven vanuit een etymologische, historische, erfgoedkundige en economische hoek.
  Het tweede deel, ‘De haven in het landschap’, plaatst de haven in zijn fysisch-geografisch milieu. Zo wordt de spanning tussen polder en haven geduid aan de hand van de eigentijdse casus Doel. Maar ook de haveninfrastructuur staat centraal met bouwhistorische bijdragen rond het Arsenaal en het Internationaal Zeemanshuis te Antwerpen.
  Havens zijn echter in de eerste plaats entiteiten die worden vormgegeven door de mensen die er in werken. De delen drie en vier, ‘Een schip in de haven’ en ‘Aan het werk in de haven’, belichten zo onder meer de scheepsbouwers, rederijen, handelaars, naties en stouwers. Het laatste deel, ten slotte, ‘Een haven in de wereld, een wereld in de haven’, plaatst de haven in een internationaal en cultureel perspectief.
  Dit boek bevat bijdragen van collega’s en vrienden van Greta Devos die allen rond havens werkzaam zijn. U vindt er bijdragen van meer dan twintig verschillende auteurs.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors