IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Oostende-Centrum - Golfkrachten op tijdelijke waterkering: advies in afwachting van nieuwe golfgootproeven
Verwaest, T.; Willems, M.; Mostaert, F. (2009). Oostende-Centrum - Golfkrachten op tijdelijke waterkering: advies in afwachting van nieuwe golfgootproeven. Versie 2.0. WL Adviezen, 627_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Overtopping; Sea walls; Wave pressure; ANE, Belgium, Oostende [Marine Regions]

Authors  Top 

Abstract
    In Oostende-Centrum plant de afdeling Kust van MDK om in de plaats van het bestaande vaste stormkering een nieuwe tijdelijke waterkering te voorzien die enkel in stormomstandigheden gemobiliseerd zou worden. Aan het WL wordt gevraagd om advies te geven bij de bepaling van de golfbelasting op deze tijdelijke waterkering die in rekening dient te worden genomen, voor een gegeven ontwerpstorm namelijk de 100-jarige storm. Een eerste advies wordt in onderhavige nota geformuleerd op basis van resultaten van onderzoek uit de literatuur.
    Voorgesteld wordt om door middel van golfgootonderzoek op maat bijkomende informatie te verzamelen waarna een verbeterd advies zal kunnen worden opgesteld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors