IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydraulische studie van de sluisvulling via openingen in de deuren
Vanderheyden, E.; Vermerckt, M. (2009). Hydraulische studie van de sluisvulling via openingen in de deuren. MSc Thesis. De Nayer Instituut: Sint-Katelijne-Waver. xi, 86 + appendices + cd-rom pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Hydraulics; Lock gates; Locks (Waterways)

Authors  Top 
 • Vanderheyden, E.
 • Vermerckt, M.

Abstract
  Het opzet van deze masterproef bestaat uit een hydraulische studie van de vulkarakteristieken bij een sluisvulling met deuropeningen. De vulkarakteristieken van een type deuropening, waaronder het verval, de variatie van het verval, het debiet en de variatie van het debiet, worden met behulp van een analytische en eindige differentiemethode afgeleid in de tijd.

  Bij het afleiden van de vulkarakteristieken worden een aantal vereenvoudigingen gemaakt. Hierom is het belangrijk de afgeleide formules te kunnen toetsen aan een werkelijke situatie.

  De mate waarin de vulkarakteristieken de werkelijkheid benaderen, wordt getoetst aan de hand van een schaalmodel en een sluis in natuur. Het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout stelde daarom het schaalmodel van de afwaartse sluiskolk van Zemst, waarvan de opwaartse puntdeur voorzien is van deuropeningen, ter beschikking voor het uitvoeren van een aantal vulproeven. In een later stadium worden de vulkarakteristieken van de afwaartse sluiskolk van Zemst in natuur opgemeten, verwerkt en vergeleken met de vulkarakteristieken uit het schaalmodel, de theorie en een numeriek model.

  Het doel van deze masterproef is om meer inzicht te verwerven in het verloop van de vulkarakteristieken tijdens een sluisvulling met openingen in de deuren. In een secundaire stap wordt het effect van de vulkarakteristieken geanalyseerd aan de hand van een criteria voor de troskrachten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors