IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Op weg naar verbetering: de Kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied
(2008). Op weg naar verbetering: de Kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied. Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde: Middelburg. 72 pp.

Available in

Keywords
    Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    waterkwaliteit / richtlijnen (directives) / waterbeheer / watersystemen / eu regelingen / delta's / nederland / stroomgebieden / schelde / zeeland / zuidwest-nederland / kaderrichtlijn water

Abstract
    Binnen Europa zijn eind jaren negentig afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te gaan verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn (wet) die vanaf 2000 officieel van kracht is. De Kaderrichtlijn Water gaat uit van een benadering per stroomgebied. Deze brochure gaat nader in op de betekenis van deze richtlijn voor het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Schelde

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top