IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gebruik Westerschelde vraagt om prioriteiten stellen
Voorsmit, O.V.; Otter, H.S. (2006). Gebruik Westerschelde vraagt om prioriteiten stellen. Land + Water 46(9): 20-21
In: Land + Water: Magazine voor Civiele- en Milieutechniek. VNU Business Publications: Amsterdam; Oisterwijk. ISSN 0926-8456, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Voorsmit, O.V., more
  • Otter, H.S.

Abstract
    In 2001 hebben Nederland en Vlaanderen samen de Langetermijnvisie Schelde-estuarium uitgebracht. Dit is een door beide landen na te streven visie voor het jaar 2030, die de basis legt voor de ontwikkeling van een bilateraal, integraal Scheldebeleid. De directe aanleiding voor het opstellen ervan was de door Vlaanderen gewenste verdere verruiming van de vaargeul. In Nederland hebben mogelijke verruimingswerkzaamheden altijd tot (politieke) discussies geleid, omdat de vrees bestaat dat deze ingrepen schade toebrengen aan het natuurlijke systeem en de daarop voorkomende levensvormen. De Langetermijnvisie heeft betrekking op drie gebruiksfuncties: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Een studie naar het zogenaamde meergeulenstelsel in het zeegat wijst uit dat deze functies wellicht niet te verenigen zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors