IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Participatie bij langetermijnvisie Schelde: lessen voor de Kaderrichtlijn Water
Kamps, D.; Enserink, B.; Slinger, J. (2004). Participatie bij langetermijnvisie Schelde: lessen voor de Kaderrichtlijn Water. H2O 37(14-15): 22-24
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Kamps, D.
  • Enserink, B.
  • Slinger, J., more

Abstract
    Actieve betrokkenheid van belanghebbenden bij de totstandkoming van de plannen is een vereiste van de Kaderrichtlijn Water, met als doel 'een gevoel van' gedeelde verantwoordelijkheid voor de implementatie. Het actief betrekken van het publiek en belanghebbenden bij het waterbeleid vraagt om goede procesbegeleiding, tijd en energie. De langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium wordt in dit artikel gepresenteerd als een goed voorbeeld van participatief rivierbeheer binnen de Europese Unie. De afwezigheid van een aantal partijen betekende echter dat een aantal onderwerpen niet aan bod kon komen en door opgelegde beperkingen qua tijd en randvoorwaarden kwamen zelfs zaken als de waterkwaliteit, waarvoor de deskundigheid wel aanwezig was, niet op de agenda. Wat is van deze ervaring te leren voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water?

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors