IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Onderweg
(2005). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Onderweg. Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde: [s.l.]. 2 pp.

Available in
Document type: Brochure

Abstract
    Een folder met informatie over het programma bestaande uit een groot aantal buiten- en binnendijkse projecten. Met de inrichting van de ze projecten, wordt een ideale uitgangssituatie gecrëeerd op basis waarvan Westerschelde gerelateerde natuur zich kan ontwikkelen. Natuurwaarden, die door de (tweede) verdieping van de Westerschelde verloren zijn gegaan, worden hierdoor gecompenseerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top