IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verslag van het symposium: De toekomst van de Westerschelde 22 juni 2001 te Vlissingen
(2001). Verslag van het symposium: De toekomst van de Westerschelde 22 juni 2001 te Vlissingen. Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, Taakgroep Westerschelde: Vlissingen. 24 pp.

Abstract
    Taakgroep WS heeft het initiatief genomen de kansen en bedreigingen omtrent de Westerschelde op papier te zetten."Land en Water, een synthese voor nu en later" (SL-43) is het resultaat.Het is een inventarisatie van de belangen van gemeenten en waterschappen in relatie tot de toekomst van de Westerschelde.Daanrna is de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV) verschenen, die door Nederland en Vlaanderen is ontwikkeld.De conferentie is bedoeld als een platform om meningen te vormen en te uiten met o.a. de geschiedenis van C.B. Wels, natuurfuncties door P. Meire, gevolgen door T. de Gelder, rechtsgeldigheid door J.M. Verschuuren, samenwerken J. van Hoof, een LTV stellingenspel en een debat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top