IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief
Samkalden, C.; Berger, T. (2001). Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief. [S.n.]: [s.l.]. 29 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Samkalden, C.
  • Berger, T.

Abstract
    In dit advies worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de verplichtingen t.a.v. de bevaarbaarheid van de Schelde, zoals die thans voor Nederland uit het Scheidingsverdrag, eventuele andere regels van internationaal publiekrecht en de Europese milieuwetgeving voortvloeien. Na een kort overzicht van de feiten zal een overzicht worden gegeven van relevante verdragsbepalingen van het Scheidingsverdrag. Daarna zal worden ingegaan op de methode van interpretatie en de verschillende factoren die bij de interpretatie een rol spelen. Vervolgens zullen de relevante EG-regels m.b.t. de milieubescherming worden besproken en zal worden vastgesteld welke betekenis deze bepalingen hebben bij de interpretatie van het Scheidingsverdrag.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors