IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gewikt en gewogen: afwegingsdocument voor de bescherming van Zuidgors en Baarland
van Berchum, A.M. (2001). Gewikt en gewogen: afwegingsdocument voor de bescherming van Zuidgors en Baarland. Notitie AXW, 2001-01. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 51 + bijlagen pp.
Part of: Notitie AXW. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in Author 

Author  Top 
  • van Berchum, A.M., more

Abstract
    In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een Verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De daarmee gepaard gaande verliezen van natuurwaarden worden volgens het Verdrag gecompenseerd. De uitvoering hiervan is door Nederland geregeld in een Bestuursovereenkomst (1998). Het kent zowel binnendijkse als buitendijkse projecten. De bescherming van het Zuidgors, dat in deze rapportage centraal staat, maakt onderdeel uit van de buitendijkse projecten. Deze rapportage is een weerslag van de afweging die heeft plaatsgevonden om te komen tot het beste beschermingalternatief.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author