IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verdiept inzicht. Toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid onder de loep: 30 vragen én antwoorden rondom de verdieping
(2005). Verdiept inzicht. Toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid onder de loep: 30 vragen én antwoorden rondom de verdieping. Provincie Zeeland: Middelburg. 8 pp.

Available in
    VLIZ: Non-open access 157607

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Op het eerste gezicht bevat de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde -estuarium een aantal heldere besluiten van de regeringen uit Nederland en België. Bij nadere beschouwing roept de Ontwikkelingsschets toch veel vragen op - zéker in Zeeland waar men staat voor de opgave om 600 hectare nieuwe estuarien natuur (een verplichting in het kader van de Europese Vogel- habitatrichtlijn) te ontwikkelen. Voor het Bestuurlijk Overleg Westerschelde en de Provinciale Staten van Zeeland een goede reden om alle onduidelijkheden op een rij te zette. Dit leidde tot de formulering van 30 vragen waar - zoals u kunt zien bij de antwoorden - het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincie Zeeland de antwoorden op hebben geformuleerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top