IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Spoorboekje gegevenslevering stroomgebiedbeheerplannen. Eindversie 11 februari 2008
(2008). Spoorboekje gegevenslevering stroomgebiedbeheerplannen. Eindversie 11 februari 2008. Directoraat-Generaal Water: Lelystad. 32 pp.

Available in

Author keywords
    stroomgebieden / waterbeheer / waterbeleid / gegevens verzamelen / grondwater / oppervlaktewater

Abstract
    Twee spoorboekjes (tabellen voor resp. oppervlaktewater en grondwater) gaan over het aanleveren van informatie voor het opstellen van de vier ontwerp SGBP-en (Rijndelta, Maas, Schelde en Nedereems) in de vorm van gegevens (meetwaarden, tabellen, toestandbepalingen), veelal in het daarvoor ontwikkelde format. De activiteiten en planningen van beide spoorboekjes zijn grotendeels gelijk. De verschillen zitten vooral in de aanleverende partijen en de te hanteren formats.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top