IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vergeten metalen in de Rijkswateren: meten we de goede stoffen?
Osté, L.; Epema, O.; Schrap, M.; Beek, M. (2008). Vergeten metalen in de Rijkswateren: meten we de goede stoffen? H2O 41(20): 53-55
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in Authors 

Authors  Top 
  • Osté, L.
  • Epema, O., more
  • Schrap, M.
  • Beek, M.

Abstract
    Metalen zijn belangrijke probleemstoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Van veel metalen is de invloed op de waterkwaliteit onbekend. Inzicht in de niet-gangbare metalen is echter wel belangrijk, omdat het bereiken van een ‘goede ecologische toestand’ van de oppervlaktewateren in 2015, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) voorschrijft, mede afhankelijk is van de chemische kwaliteit van het water. Rijkswaterstaat heeft gedurende een aantal jaren een veel breder pakket aan metalen gemeten. Op basis van concentraties in gefiltreerde watermonsters en toxiciteitsgegevens uit de literatuur is een eerste prioritering gemaakt van het milieurisico van metalen. De gemeten concentraties laten zien dat de Rijn voor de onbekendere metalen zeker niet schoner is dan de Maas. De Schelde bevat meestal de hoogste concentraties. De eindscores geven aan dat van de gangbare metalen alleen koper de top 5 haalt. De andere stoffen zijn strontium, selenium, boor en lithium

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors