IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Samenwerking bij de handhaving van milieuregels in het Scheldegebied
Rijkswaterstaat Directie Zeeland (1996). Samenwerking bij de handhaving van milieuregels in het Scheldegebied. H2O 29(2): 49-51
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Rijkswaterstaat Directie Zeeland

Abstract
    DIT TIJDSCHRIFTARTIKEL IS GEBASEERD OP DE RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK, 'DE SCHELDE EN HANDHAVING REGELGEVING IN NEDERLAND EN VLAANDEREN' (SCHAR), WAARMEE WORDT BEOOGD DE TOTSTANDKOMING VAN EEN INTERNATIONALE HANDHAVINGSSTRUCTUUR VOOR MILIEUREGELGEVING IN HET SCHELDEGEBIED TE BEVORDEREN

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author