IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

10-puntenplan voor het Zeeuwse natuurbeleid. Werk in uitvoering
(2000). 10-puntenplan voor het Zeeuwse natuurbeleid. Werk in uitvoering. Provincie Zeeland: [s.l.]. 48 pp.

Available in

Abstract
    Eind 1999 maakte de Provincie de balans op van de toestand van de natuur in Zeeland. In zwart-wit weergegeven is het beeld dat algemene soorten talrijker worden en zeldzamere soorten moeilijke tijden beleven. Deze natuurbalans vormde het vertrekpunt voor de nota Werk in uitvoering, waarin de provincie in een tienpuntenplan het toekomstige natuurbeleid aanscherpt. Het doel is een gezonde natuur en een fraai landschap in Zeeland te bewerkstelligen. Het motto van het tienpuntenplan is: ga door met wat goed gaat, verbeter waar het aan schort.Er gaat namelijk veel goed. Voor het eerst sinds eeuwen breidt het natuurareaal zich uit dankzij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden volgens de Zeeuwse uitwerking van het Natuurbeleidsplan. In de nieuwe natuurgebieden zijn al resultaten merkbaar wat betreft de vestiging van soorten. In de wetenschap dat de natuur doorgaans tijd nodig heeft om tot wasdom te komen, valt er in de toekomst nog veel goeds van de nieuwe natuurgebieden te verwachten.Maar er gaat ook nog steeds veel fout. De kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving wordt nog steeds bedreigd door verdroging, vermesting, verzuring, verstoring en versnippering. In de nota worden het huidige Zeeuwse beleid en de belangrijkste landelijke ontwikkelingen op een rij gezet. Vervolgens komt het tienpuntenplan aan de orde

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top