IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterschappen tussen technische en sociale rationaliteit
De Graaff, T.E.; Gerrits, L.-M.; Edelenbos, J. (2009). Waterschappen tussen technische en sociale rationaliteit. Bestuurswetenschappen ('s-Gravenhage) 63(3): 44-61
In: Bestuurswetenschappen. ISSN 0165-7194, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • De Graaff, T.E.
  • Gerrits, L.-M., more
  • Edelenbos, J., more

Abstract
    Hoogheemraadschappen en waterschappen zijn continu bezig met de plaats van water in de maatschappij. Lange tijd was dit een vanzelfsprekende bezigheid. De veiligheid van dijken en bescherming tegen hoog water had de hoogste prioriteit en daarover was weinig maatschappelijke discussie. Het denken over de plaats van water in de samenleving is veranderd, zeker na het hoge water van 1993 en 1995 werd de gevolgde strategie opnieuw tegen het licht gehouden. Drie case studies zijn nu gevolgd. om meer inzicht te verktijgen in het maatschappelijk gebeuren. 1. Het geplande baggerdepot in de Oostvlietpolder in Zuidwest Rijnland; 2. Het terugbrengen van water in de polders bij Arnemuiden (als onderdeel van de Kwaliteitsatlas Middelburg, geschetst door Bureau van Riek Bakker); 3 Compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. De drie gevallen worden inzichtelijk gemaakt nar: type probleem, type proces, rol waterschap, relatie met andere partijen, openheid / geslotenheid, uitvoering

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors