IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe
Jaspers, C.J.; Bliek, A.J.; Boudewijn, T.J. (2009). Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe. Grontmij: Houten. 135 pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Ecology; Habitats; Morphology (coastal); Wetlands; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Netherlands, Zeeuws-Vlaanderen [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    landgebruik; natuurontwikkeling; natuurcompensatie

Authors  Top 
  • Jaspers, C.J., more
  • Bliek, A.J.
  • Boudewijn, T.J., more

Abstract
    De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan het natuurherstel van de Westerschelde gerealiseerd worden door middel van buitendijkse maatregelen (alternatief “schoraanleg, eventueel aangevuld met Saeftinghe”) ten behoeve van de habitattypen Estuaria, Eénjarige pioniersvegetaties en Atlantische schorren. In deze studie (van Bureau Waardenburg en Grontmij) zijn morfologische, ecologische en juridische aspecten gewogen

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors