IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurverkenning 2030
Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W. (2009). Natuurverkenning 2030. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.7. INBO: Brussel. ISBN 978-904030301-2. 221 pp.
Part of: Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Schneiders, A., more
  • Van Daele, T., more
  • Van Reeth, W., more

Abstract
    Het Natuurrapport 2009 is het eerste natuurrapport dat de toekomst beschrijft. Het doel is inzicht te verwerven in de wijze waarop de natuur op langere termijn zou kunnen evolueren bij bepaalde strategische beleidskeuzes met klemtoon op functieverweving of op functiescheiding.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors