IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Fauna van de Zwakke Schakels in West Zeeuws-Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten
de Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005). Fauna van de Zwakke Schakels in West Zeeuws-Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/22. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 168 pp.
Part of: SOVON-inventarisatierapport: Beek-Ubbergen. ISSN 1382-6255, more

Available in  Authors 
Document type: Scientific report

Keywords
    ANE, Netherlands, Zwin [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • de Boer, V.
  • Vergeer, J.W.
  • Kalkman, V.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors